ניהול וליווי פינוי בינוי

בניין שיש בו 24 דירות או יותר, מתאים לביצוע פינוי בינוי, בכפוף לאישורי ועדה מקומית וועדה מחוזית של הרשות המוניציפאלית הרלוונטית.

מדובר בתהליך מורכב הדורש אורך רוח מצד בעלי הדירות, הנמשך בדרך כלל בישראל 5-7 שנים. על רקע מורכבות ומשך הפרויקט, חשוב שינהל אותו איש מקצוע הבקיא בשלבים השונים ובלוחות הזמנים. בנוסף לכך על מנהל הפרויקט חלה חובה לאתר ולגייס את אנשי המקצוע הטובים ביותר המתמחים בפרויקטים של פינוי בינוי וכן מכירים היטב את המתחם בו מדובר.

ניהול וליווי פרויקט פינוי בינוי דורש איתור, גיוס והפעלה של אדריכלים, עורכי דין ושמאים העובדים בצורה מסודרת מול דרישות בעלי הדירות והרשויות.

ניהול וליווי מקצועי של פרויקט פינוי בינוי יבטיחו את הצלחתו וסיומו לשביעות רצון בעלי הדירות.