ראשי // השלבים בניהול מיזמי התחדשות עירונית

השלבים בניהול מיזמי התחדשות עירונית

פרויקט התחדשות עירונית , הינו פרויקט מורכב הדורש מומחיות ומקצועיות,
שקיפות ואמינות. הפרויקט כולל בדרך כלל עשרה שלבים:

שלב 1 כנס/הכרות:
עם בעלי הדירות להצגת הפרויקט והיתרונות שלו, מתן הנחיות

מקצועיות לבחירת נציגות בעלי הדירות וקבלת מסמכים רלוונטיים להסכמה עקרונית

לפרויקט בהתחדשות עירונית.(בעיקר שאלות ותשובות על ערבויות, לוחות זמנים וכדומה)

שלב 2: מינוי מנהל פרויקט:
חתימה על הסכם ההתקשרות בין בעלי הדירות/נציגות ומנהל הפרויקט על מנת

שמנהל הפרויקט יוכל להתחיל בביצוע בדיקות ,תכנוניות מול אנשי המקצוע השונים תוקף ההסכם נע בין 60 יום ל 180 יום ,תלוי באופי הפרויקט. לאורך כל הפרויקט עדכון באמצעות פלטפורמה שנקראת MY TAMA38, על מנת לספק מידע בכל שלב ושקיפות מלאה.

שלב 3: בדיקת תוכניות:
פנייה לאדריכל מקומי לבדיקת זכויות הבניין (תמא 38/תמא2/פינוי בינוי/ת”א 5,000/תב”ע מקומית). פגישה עם נציגות בעלי הדירות ומתן הסבר מפורט על התוכניות והתמורות לבעלי הדירות.

שלב 4: מכרז יזמים/קבלנים:
פנייה לחברות יזמיות ולקבלנים וקבלת הצעות מקצועיות ומפורטות (מפרט טכני) לביצוע הפרויקט

שלב5: בחירת עורך דין ואנשי מקצוע נוספים:
הפנייה של נציגות בעלי הדירות למינוי עורכי דין המתמחים בהתחדשות עירונית ומתן המלצות מקצועיות לבדיקת עורכי הדין. עורך הדין ייצג וילווה את בעלי הדירות עד סוף תהליך הבניה ורישום הבית המשותף כמו כן המלצה על מפקחי בניה מנוסים עם בעלי דירות.

שלב6: בחירת יזם/קבלן מבצע:
ליווי מקצועי עם אנשי המקצוע בבדיקת ההצעות שהתקבלו ובניהול מו”מ עם היזם/קבלן על המפרט הטכני והתכניות. לאחר מכן החלטה על היזם/קבלן שיבצע את הפרויקט.

שלב 7: כנס בעלי דירות:
הצגת ההצעה הסופית שאושרה על ידי הנציגות לכל בעלי הדירות, היכרות עם

היזם/קבלן ועם עורך הדין ומפקח הבניה שנבחרו. במידת הצורך פתרון בעיות של בעלי דירות על מנת להתאים את התוכניות באופן מיטבי לכל הדיירים.

שלב 8: פתרון בעיות מיוחדות:
פגישות במידת הצורך עם בעלי דירות שעדיין לא חתמו על ההסכם, במטרה לפתור

בעיות ולענות על צרכים מיוחדים למשל, קשישים ובעלי דירות חולים במחלות קשות וזאת בשקיפות מלאה.

שלב 9: חתימת הסכם:
חתימה על הסכם סופי בין בעלי הדירות והיזם/קבלן.

שלב 10: ניהול ומעקב חודשי:
ליווי נציגות בעלי הדירות יחד עם המפקח על הפרויקט ועדכון תקופתי ע”י אתר MY TAMA 38, אחת לחודשאו בהתאם לצורך, לגבי שינויים והתקדמות הפרויקט.