ראשי // מעטפת השירות

מעטפת השירות

השירות הוא חבילה אחת  של  הכל כלול,
שניתן ללא עלות לבעלי הדירות

השירות  כולל 4 שלבים ראשוניים עקרוניים להליך נכון ואמין שיביא לתוצאות בשטח:

 1. שלב תכנוני 
  בדיקת זכיות בניה האם מתאים לתמא 38 חיזוק או הריסה בניה, פינוי בינוי / תב”ע ,הבדיקה נעשית ע”י אדריכל מנוסה מוביל ומקומי והיא נעשית בד”כ על חשבוני.
 2. שלב כלכלי
  בדיקת התכנות וכדאיות הפרויקט ביחד עם מספר שמאים בניתי דוח מפורט שמורכב מהוצאות ומהכנסות ממכירת הדירות החדשות ומשקף את אחוז הריווחיות כך שיעמוד בדרישות הבנק המלווה או כל מוסד פיננסי מוכר.
 3.  שלב ההסכמות
  אבחון וזיהוי של הבעיות בין בעלי הדירות עצמם שעלולות להיווצר בעתיד ופתרונם כבר בתחילת הדרך בצורה אישית ופרטנית.
 4. מכרז היזמים
  מכרז שמורכב מ 2 שאלונים בהובלת הנציגות, מורחב ומסכם, המשקף את ההתכנות התכנונית, כדאיות כלכלית, רצונות הבעלים, שאלות מסחריות ומשפטיות (בכל הקשור בעיקר בכל סוגי הערבויות בהתחדשות עירונית)

“האחריות שלי להסביר ולהציג לבעלי הדירות את התמונה הכוללת של פרויקט בזמן קצר על מנת שנוכל לצאת לדרך על הצד הטוב ביותר ולהגיע לקו הגמר”!